KURUMSAL

Tek Bir Bankadan Büyük Bir Finansal Hizmetler Grubuna

DenizBank, 1938 yılında, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devralmıştır.

DenizBank'ın 1997'de özelleştirilmesinin ardından, oluşan yeni kurumsal kimliği çerçevesinde personel alımı ve şube açılışlarını içeren bir “hayata dönüş” programının uygulanmasına başlanmıştır. Tüm bu çalışmalar, beş yıllık stratejik plan çerçevesinde yürütülmüş ve planda öngörülen tüm hedeflere ulaşılmıştır. Bu büyüme, TMSF'ye devrolan banka şubelerinin bir kısmının satın alınması ve 2002 sonunda Tarişbank'ın gruba dahil edilmesiyle desteklenmiştir.

Bu dönemde DenizBank mevcut bankacılık ürün ve hizmetlerini tamamlamak üzere faktoring, finansal kiralama, yatırım ve portföy yönetimi şirketlerine ek olarak Avusturya ve Rusya'da banka satın almıştır. DenizBank, güçlü sermaye tabanından ve finansal gücünden aldığı destekle ve sektörde yaşanan hızlı gelişmelerin de etkisiyle çok kısa bir sürede mevcut konumunu geliştirmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süpermarketi oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur

Tüm Çağdaş Finans Hizmetleri Tek Bir Çatı Altında:

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra beş yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şubesi bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.

Grubun odaklandığı başlıca segmentler perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ihracatçılar, kamu ve proje finansmanı ile ticari ve kurumsal müşterilerdir. Tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, altyapı ve denizcilik grubun faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlardır. Grup, merkezi Viyana'da bulunan iştiraki DenizBank AG aracılığı ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. CJSC DenizBank Moscow, Rusya ile ticaret yapan mevcut müşterilere yurtdışında hizmet götürmekte ve çeşitli finansal gereksinimlerini karşılamaktadır.
Grup, operasyon, mali kontrol ve muhasebe fonksiyonlarını merkezde toplayarak DenizBank şubelerini pazarlama merkezlerine dönüştürmüş; böylece bir yandan çalışan sayısını optimum düzeyde tutarken aynı zamanda işletme verimliliğini artırmayı başarmıştır.

Grup, Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahiptir. Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 704 adet DenizBank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG'nin toplam 43 adet şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, DenizBank, Alternatif Dağıtım Kanalları sayesinde, gerek perakende gerekse kurumsal müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.

Milyon TL 30.06.2016 31.12.2016 30.06.2017 Değişim
        6 Aylık Yıllık
Toplam Aktifler 117.864 135.554 146.723 %8 %24
Nakit Krediler 83.313 95.023 105.555 %11 %27
Mevduat 75.098 90.621 99.580 %10 %33
Özkaynak(Sermaye Benzeri Kredi dahil) 14.957 16.074 17.182 %17 %15
Şube Sayısı1 732 737 747 %1 %2
Çalışan Sayısı 14.609 14.832 14.759 %0 %1
Müşteri sayısı-milyon 9,6 10,3 11,0 %7 %14
Net Kar 762 1.401 1.008   %32

Konsolide BDDK verileridir.

(1)Yurtdışı iştirak şubeleri dahil

VİZYON

 

DenizBank'ın vizyonu, sürdürülebilir ve karlı büyümeyi sağlayarak Türkiye'deki ilk beş banka arasında yer alıp uluslararası finansal ortamın bölgemizdeki en güçlü ortağı olmaktır. Söz konusu bölge Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri'dir.

MİSYON

 

DenizBank'ın misyonu, finansal hizmetlerde bir süpermarket yaklaşımı benimseyerek sektördeki pozisyonu, imajı ve kurumsal nitelikleri ile çalışanının, müşterisinin ve hissedarının memnuniyetini maksimize eden bir banka olmaktır.

Genel Müdür’den Mesaj

Ülkemizin Geleceği İçin Çalışıyoruz:

Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizde, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin tesis edilmesi yolunda, finansal istikrarın itici gücü konumundaki bankacılık sektörü kritik rol oynuyor. Biz de sektörümüzün öncü oyuncularından biri olarak, 19 yıldır müşterilerimizin hayatına, temas ettiğimiz sektörlere ve büyük ölçekte ülkemizin parlak geleceğine değer katmak misyonuyla faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.

Bugün, çalışan sayımız 15 bine yaklaşmışken, sektörümüz için son derece kısa sayılabilecek bir sürede şubesi, çalışanı ve müşterisi olmayan bir bankadan, konsolide aktif büyüklüğüne göre Türkiye'nin 5. büyük özel bankası konumuna erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tabloda istikrarlı büyüme politikamızın, sektörümüzde yarattığımız istihdamın, ticari başarılarımızın yanında sosyal paydaşlarımıza sağladığımız katma değerin ve en önemlisi, 19 yıllık cesur yolculuğumuzda bizi asla yalnız bırakmayan 10 milyon müşterimizin büyük payı bulunuyor.

Tam da bu sebeple, faaliyetlerimizin kalbine her zaman için müşterilerimizi yerleştiriyor; ‘finansal süpermarket’ anlayışımız doğrultusunda, elimizdeki tüm kaynakları onlara en yeni bankacılık ürünlerini tek bir çatı altında, en hızlı şekilde sunmak üzere seferber ediyoruz. 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla yurt içi ve yurt dışında toplam 739 şubemiz bulunuyor. Yurt dışı şubelerimizle Avusturya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde etkin hizmet sunuyoruz.

Dijital ve mobil teknolojilerin yaşantılarımızı hiç olmadığı kadar kolaylaştırdığı, ihtiyaç duyduğumuz hizmetlerin zaman ve mekândan bağımsız erişilebilirliği gibi önemli bir nimeti sunduğu günümüzde; teknolojide limitin gökyüzü olduğuna inanıyor; değişen müşteri profilini, alışkanlıklarını doğru okuyor ve organizasyon yapımızı tamamen bu yeni düzene öncülük edecek şekilde kurguluyoruz. 2014 ve 2016 yıllarında Amerika’da, 2015 yılında ise Avrupa’da aldığımız ‘En Yenilikçi Banka’ ödülleri de, Bankamızın genlerinde bulunan inovasyon tutkusunun son derece anlamlı birer karşılığı olarak bizim için büyük önem taşıyor.

 

Ayrıca, Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip eğitim, sağlık, enerji, altyapı, turizm, gemicilik, tarım, KOBİ, belediyeler ve spor kulüpleri gibi sektörlere finansman desteği sağlamaya büyük önem veriyoruz. Tarımda 1 milyonu aşan üretici, 9 milyar TL’ye yaklaşan tarım kredisi ve özel bankalar arasında yüzde 40’a yaklaşan pazar payı ile sektörün lider özel bankası konumundayız. Niş sektörlerdeki uzmanlığımız ile bizim için öncelikli olan altyapı, enerji, sağlık, ulaşım ve turizm sektörlerinde kalkınmamızı hızlandıracak projeleri desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lerimize de kaynak aktarılmasını sağlıyor; KOBİ'lerin finansmana erişim imkanlarını artırmak, maliyetlerini asgari seviyelere indirmek üzere yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Bankası işbirliğinde hayata geçirdiğimiz ‘Nefes Kredisi’ bizim için büyük önem taşıyor. Diğer yandan, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi hizmetini tüm KOBİ’lerimize şubelerimizdeki uzman kadromuz ile veriyoruz.

Ülkemizin geleceğini güçlü kılacak projelere destek vermek de sosyal sorumluluk anlayışımızın önemli bir parçası. Son dönemde 3. Köprü, 3. Havalimanı, TAV Bodrum Havaalanı ve Ilısu Barajı ile Kamu-Özel Sektör Ortaklı Şehir Hastaneleri gibi kilit projelerin finansman süreçlerinde doğrudan ve dolaylı olarak yer alarak, yaklaşık 1,5 milyar Dolar tutarında kaynak aktardık. KKTC İçme Suyu ve Ercan Havalimanı projeleri başta olmak üzere Kıbrıs’ta gerçekleştirilen altyapı yatırımlarına 200 Milyon Dolarlık desteğimiz oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı yapılan Ankara Hızlı Tren Garı projesinin 200 milyon Dolar seviyesinde olan yatırım bedelinin finansmanı için 160 milyon Dolar kredi sağlayan tek banka konumunda bulunuyoruz. Böylelikle geçtiğimiz 10 yıl içinde 300’den fazla proje için yaklaşık 20 Milyar Dolar tutarında uzun vadeli finansman sağladık.

Kurulduğu günden bu yana iş süreçlerini ‘insan’ odağıyla yürüten, kurum içinde çalışanlarının, kurum dışında ise müşterilerinin ve tüm paydaşlarının hayatına değer katmak üzere çalışıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç haritası doğrultusunda gelişime ve desteğe ihtiyaç duyulan alanlara da sahip çıkıyor; Türkiye’nin güçlü ve aydınlık geleceğine hizmet etmek üzere yoğun çaba sarf ediyoruz.

Henüz ilk adımlarımızı attığımız 1997’de, Afife Jale sahnesinin renovasyonunu destekleyerek başladığımız yolculuğumuzda, 2004 yılında kurduğumuz Deniz Kültür ile tiyatrodan senfonik müziğe, operadan edebiyata, belgeselden sinemaya onlarca ses getiren projede yer aldık. 12 yıldır İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın yanı sıra Orkestra Akademik Başkent Konserleri’nin kurumsal sponsorluğunu sürdürüyoruz. 2015 yılında Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ve 14. İstanbul Bienal’inin Büyükada sponsorluklarını gerçekleştirdik. Türk ve dünya sinemasında kalıcı eserlerin oluşması için en önemli ihtiyaç alanlarından biri olarak görülen özgün senaryo yazımını yaygınlaştırmak amacı ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile 2015 yılında hayata geçirdiğimiz ‘İlk Senaryo İlk Film Yarışması’na 2016 yılında ismimizi verdik ve sponsorluk desteğini halen devam ettiriyoruz. Bununla birlikte Kasım 2016’da gerçekleşen 2. Kara Hafta İstanbul Festivali’ne destek vererek, marka kentimiz İstanbul’un kültür sanat yaşamına renk getirdik.

Bankamız için önemli bir diğer sosyal sorumluluk alanı ise spor. Sporun her dalının Türkiye’de gelişimine katkı sunmak, spor kültürünün mümkün olduğunca geniş bir tabana yayılmasını desteklemek adına, futbol başta olmak üzere tüm branşlara önemli yatırımlar yapıyoruz. Dünyanın en saygın voleybol şampiyonası olan CEV DenizBank Voleybol Şampiyonlar Ligi’nin 2013 - 2016 yılları arasında isim sponsorluğunu üstlenen Bankamız, 2017 yılı itibarıyla işbirliğine CEV’in resmi partneri olarak devam ediyor. Diğer yandan spor kulüplerine sağladığımız 430 milyon dolar kredi hacmi ile sektör lideri konumunda bulunuyoruz.

Aynı zamanda, Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank hissedarlığında 5. yılımızı idrak ettiğimiz bu dönemde, finansal başarımızın ötesinde, Türkiye ile Rusya’nın önce ekonomik, ardından sosyal ve kültürel anlamda ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere omuzlarımızda önemli bir sorumluluk hissediyoruz. İki ülke arasındaki 500 yıllık kader ortaklığının 175 yılını idrak etmiş bir finans devinin hissedarlığında, işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesi açısından ciddi bir potansiyel görmekte ve bu sinerjiyi hayata geçirmek üzere yoğun bir şekilde çalışmaktayız.

Deniz’in kucaklayıcı ruhunun toplumun daha geniş kesimlerine dokunması için çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz.

 

Hakan ATEŞ Genel Müdür

Kurumsal Yönetim

DenizBank'ta Kurumsal Yönetim:

1997 yılında kurulan DenizBank A.Ş.'nin kısa bir zaman dilimine sığdırdığı büyüme, Kurumsal Yönetim ilkelerine sadakati ve yönetim mekanizmalarını aynı doğrultuda güçlendirerek sürdürmesiyle mümkün olmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri, DenizBank A.Ş.'nin dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasının omurgasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede Basel II olarak bilinen Risk Yönetimi Kuralları da bankanın Kurumsal Yönetim anlayışında bir yol gösterici olarak esas alınmıştır

Kurucu sermayedarlar ile profesyonel yönetimin, saydam uygulaması yanında katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmesinde ve hızla uygulamaya geçirilmesinde önemli bir etken olmuştur.

Yatırımcıların korunması ve güvenlerinin tesisi esas olmak üzere temel amaçları aşağıda anılan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun mekanizmaların kurulması ve geliştirilmesi konusuna DenizBank'ta özel bir hassasiyet gösterilmektedir

 

  • Sorumluluk ve değer yaratmayı hedefleyen bir yönetim anlayışını oluşturmak ve etkin kontrol mekanizmaları ile mevcut ve olası riskleri en aza indirmek,
  • Mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve genel olarak ulusal ve uluslararası piyasalardaki güveni pekiştirmek
  • Yönetim Kurulu, Üst Kurul ve diğer çalışanlarımızın katılımıyla DenizBank'ın piyasa değerini sürekli olarak artırmak,
  • Müşterilerin memnuniyetini artıracak olan hizmetlerin sunulabilmesi için çaba göstermek ve bu çerçevede çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak,
  • Belirlenen ilkeler doğrultusunda oluşturulan iç ve dış kontrol sistemi ile Yönetim Kurulu'nun bankamızın faaliyetlerini etkin bir şekilde izlemesini sağlamak,
  • Menfaat sahiplerinin, bankanın durumu hakkında sağlıklı ve sürekli bilgi sahibi olmalarını sağlayıcı her türlü bilgi platformunun oluşmasını teşvik etmek,
  • Menfaat sahiplerinin, mevzuat ve sözleşmeden kaynaklanan haklarının kullanımı ve korunmasında azami özeni göstermek.

DenizBank, Kurumsal Yönetim İlkelerini ve bu çerçevedeki uygulamaları dinamik ve devamlı iyileştirmeler gerektiren bir olgu olarak kabul etmektedir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası kurumsal yönetim uygulamaları bankamızca periyodik olarak gözden geçirmekte ve bu alandaki gelişmelerden faydalanılarak bu husustaki uygulamalarımız devamlı yenilemektedir.

https://www.denizbank.com/hakkimizda/kurumsal-yonetim.aspx